Usluge

Usluge koje pružamo pokrivaju poslovna i IT područja da bi omogućili menadžmentu naših klijenata poboljšanje poslovanja na osnovu internacionalnih najboljih praksi i suvremenih tehnika upravljanja poslovanjem i IT procesima.

Našim klijentima pružamo usluge iz područja:

 • Usklađenja poslovne i IT strategije
 • Dizajna i implementacije IT kontrola
 • Savjetovanja u upravljanju rizicima
 • Savjetovanja oko odabira sustava
 • Podršku u IT ugovaranju
 • Osiguranje kvalitete IT projekta i nadzor implementacije
 • Savjetovanje oko upravljanja IT odjelom
 • Savjetovanje oko optimizacije troškova IT sustava
 • Savjetovanje iz IT sigurnosti
 • Savjetovanje oko aplikacija i infrastrukture
 • Upravljanje IT projektima i IT Due Diligence.

Našim klijentima pružamo usluge neovisnih visoko kvalificiranih konzultanata, sa ciljem rješavanja poslovnih i IT problema klijenta.

Svojim klijentima pružamo mjerljive promjene i naš je cilj upravo da se tvrtka koja nas je angažirala, našim angažmanom i savjetom, promijeni nabolje, funkcionira drugačije i da koristi nova tehnološka rješenja, primjerena izazovima poslovanja.

Sve naše usluge obavljamo prema našim standardnim uvjetima poslovanja:

Standardni uvjeti poslovanja